Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- /TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterin pitäjä

Coressa (RAE House Oy, Vihdintie 3-5, 00320)

Y-tunnus: 2141919-3

riitta.eriksson@coressa.fi

p. 050 3775050

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Riitta Eriksson

Rekisterin nimi

Coressa:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Coressa:n käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tuotetieto viestintään.

Rekisterin tietosisältö

– nimi

– puhelinnumero

– osoite

– sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Coressa:n asiakasrekisteriin vain tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Järjestelmään jossa tiedot sijaitsevat, on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.